за Христос

Библейски Речник / Оно

Един град във Вениаминовата земя, близо до Лида - 1Летописи 8:12; Ездра 2:33. "Долината на Оно", се предполага, че обозначава един дял от долината на Сарон, близо до Оно - Неемия 6:2 Неемия 11:35.


« Назад