за Христос

Библейски Речник / Онисим

Онисим беше роб на Филимон от Колос, и беше избягал от него и отишъл в Рим, но като се обърна в християнството чрез проповядването на Павел, той стана причина, за да пише Павел посланието си до Филимон - Колосяни 4:9; Ф-м 10 ст.


« Назад