за Христос

Библейски Речник / Анатема

Т. е. проклятие, значи нещо сложено настрана, отделено, обречено. Тази дума може би основно означава непременно, невъзвратимо и съвършено отделяне или отчуждаване на един човек от обществото на верните, или от числото на живите, или обричането на някой човек, животно, град или друго нещо, да се изкорени, да се изтреби, да се изгори, и да се унищожи окончателно - Левит 27гл. По този начин Ерихон - Исус Навиев 6:17-21, и Ахан били прокълнати - Исус Навиев 7гл..

Друг вид анатема, изразена по един особен начин, се представя в 1Коринтяни 16:22 - "Който не люби Господа Исуса Христа да бъде анатема, маран-ата". Последните две думи маран-ата, са две сирийски думи и означават "Господ иде", т. е. Господ непременно ще дойде и ще изпълни това проклятие, чрез осъждението на онези, които не го любят.« Назад