за Христос

Библейски Речник / Омега

Последната буква от гръцката азбука. Виж буква А.


« Назад