за Христос

Библейски Речник / Омайвачи

Омайвачи има много в Индия и Египет, те претендират, че имат сила да омайват змиите, така че да не могат да ухапят.


« Назад