за Христос

Библейски Речник / Олда

Пророчица през царуването на Йосия, до която се допитаха за заплашванията в намерената книга на Закона (623г. преди Р.Х.) - 4Царе 22:14,20; 2Летописи 34:22-28.


« Назад