за Христос

Библейски Речник / Озия

Озия или Азария, Юдейски цар. Виж Азария.


« Назад