за Христос

Библейски Речник / Огън

В Св. Писание, огъня е тясно свързан с присъствието на Йеова. Бог се е явявал в огън; примери за това са горещата къпина и димящия Синай - Изход 3:2 Изход 19:18; както и 18-ти Псалом, и молитвата на Авакум. Второто пришествие на Исус Христос, ще бъде в "пламенен огън" - 2Солунци 1:8. В Новия Завет, огъня пояснява просветителната и очистителна сила на Святия Дух - Матей 3:11; Деяния 2:3. С изпращането на огън от небето да изгори жертвите, Бог често е показвал, че те са били приети; примери за това са жертвоприношенията на Авел - Битие 4:4; на Авраам - Битие 15:17; на Маное - Съдии 13:19,20; на Илия - 3Царе 18:38; и освещението на скинията и на храма - Левит 9:24; 2Летописи 7:1. Свещеният огън в Ерусалим, се е пазел с голяма грижа от свещенослужителите - Исая 31:9. В много старовременни вероизповедания, човеците са се покланяли на огъня, и през огън са превеждали децата си - 4Царе 17:17; Еремия 7:31; Езекил 16:21 Езекил 23:37. На евреите е било забранено да кладат огън в съботен ден - Изход 35:3. Друга една мярка в Мойсеевия закон, е била назначена да предпазва копните и житото в сухото лятно време - Изход 22:6. Светът ще се погуби с огън - 2Петрово 3:7, и действително разрушението на Содом, вулканите и земетресенията, които несъмнено показват вътрешните разриви на земята, служат като предвещателни знакове.


« Назад