за Христос

Библейски Речник / Ограждение

Една ограда около стрехите на старите къщи, които бяха плоски, и на които хората излизаха да дишат чист въздух, да се забавляват и да си отпочиват през деня, и да спят през нощта. Мойсеевият закон изискваше едно ограждение за всяка къща - Второзаконие 22:8.


« Назад