за Христос

Библейски Речник / Огради

Огради за стадата; кошарите, в които пазели стадата - 2Летописи 32:28.


« Назад