за Христос

Библейски Речник / Ог

Един Аморейски цар от Васан, на изток от Йордан, победен и убит от израилтяните под Мойсей. Той беше исполин на ръст, един от последните Рафаими, които притежаваха оная страна; и железният му одър, четиринадесет крака дълъг, се пазеше след смъртта му, като една останка. Астарот и Едраи, бяха главните му градове, но имаше и много други укрепени градове, и страната беше богата със стада и говеда. Тя беше назначена от Мойсей за половината от Манасиевото племе - Числа 21:33 Числа 32:33; Второзаконие 1:4 Второзаконие 3:1-13 Второзаконие 4:47 Второзаконие 31:4; Исус Навиев 2:10 Исус Навиев 12:4 Исус Навиев 13:30.


« Назад