за Христос

Библейски Речник / Овид-едом

Един Левит, особеното щастие на когото, когато пазеше ковчегът след ужасната смърт на Оза, насърчи Давид да възведе ковчега в Ерусалим. Овид-едом и синовете му станаха вратари на ковчега в Ерусалим - 2Царе 6:10-12; 1Летописи 15:18-24 1Летописи 16:38 1Летописи 26:4-8,15.


« Назад