за Христос

Библейски Речник / Овав

Син на Рагуил - Числа 10:29. За него има две предположения: или че е бил брат на Сепфора - Мойсеевата жена, или пък, че Овав е било друго име на Йотор. Когато юдеите се готвели да напуснат планината Синай, Мойсей помолил Овав да участва в съдбата на Божиите люде, и да ги придружи в странстванията им в пустинята, защото неговите познания на страната, и жителите й можеха да послужат на израилтяните. Явно той е склонил, и е приел молбата на Мойсей - Съдии 1:16 Съдии 4:11.


« Назад