за Христос

Библейски Речник / Обреден закон

Виж Закон.


« Назад