за Христос

Библейски Речник / Облачен стълб

Този стълб, е бил един чудесен белег за Божието присъствие при изходът на израилтяните от Египет - Изход 14:24 и 16:10; Числа 12:5, и през скитанията им в пустинята. Този стълб, е бил облачен през деня, за да показва пътя на евреите, и огнен през нощта, за да им свети - Изход 13:21,22 и 14:19,20. Чрез него Бог водел Еврейския народ в пустинята - Числа 9:15-23 Числа 14:14; Второзаконие 1:33. Пророк Исая, пише за Божието покровителство върху църквата, под вид на един облак през деня и нощта - Исая 4:5.


« Назад