за Христос

Библейски Речник / Нравствен закон

Виж Закон.


« Назад