за Христос

Библейски Речник / Носилка

Едно леко седло или стол, носен от човеци, или както и днес в Сирия, между две мулета или камили - Песен на песните 3:9; Исая 66:20.


« Назад