за Христос

Библейски Речник / Нос

Няколко израза в Писанията, са дошли в употреба, от това, че гневът често се показва от разширени ноздри, от запъхтяно дишане, а при животните от пръхтене - 2Царе 22:9; Йов. 39:20; Псалми 18:8. Златни брънки закачени за носът, или за лявата ноздра, са били украшение на жените в старо време, както сега са обеците или колелцата - Притчи 11:22; Езекил 16:12. Виж Обеца. И през носовете на животни, е имало обичай да прокарват брънки, чрез които да ги водят където си искат; и от ново-открити образи в Ниневия, се показва, че по същия начин асирийците, са постъпвали с пленниците си - 4Царе 19:28; Езекил 38:4. Виж Ниневия.


« Назад