за Христос

Библейски Речник / Нод

Земя на изток от Едем, която била така наречена, защото там се скитал Каин - Битие 4:16.


« Назад