за Христос

Библейски Речник / Новолуние

Новолунието, е било началото на всеки Еврейски месец. Виж Месеци. Евреите показвали особено уважение към първият ден от всеки месец, и за него Мойсей определил особени жертви - Числа 28:11-15, но той не го постановил за празник, и не може да се докаже, че евреите са го празнували някога като задължителен празник; той бил само един весел ден на волно богомолие. Вижда се че още в Саулово време, евреите са прекарвали този ден в домашни веселия; понеже Давид, като не присъствал веднъж на този ден, на царската трапеза, Саул се разсърдил - 1Царе 20:5,18. Мойсей дава да се разбере, че освен народните жертви, които тогава принасяли, всяко частно лице, имало да принася свои си жертви - Числа 10:10. Началото на месеца се е прогласявало с тръбене - Псалми 81:3, и с тържествени жертвоприношения. Но най-славното "новолуние", е било в началото на Гражданската година, или в първият ден на месец Тишри - Левит 23:24. Този ден, е бил свещен и тогава нямало покупко-продажба - Амос 8:5. В царството на десетте племена, изглежда е било обичайно, да посещават пророците на новомесечия, за да им носят дарове и да слушат поученията им - 4Царе 4:23. Езекил говори - 45:17, виж и 1Летописи 23:31; 2Летописи 8:12,13, че всеизгарянията на новомесечията, са се доставяли от царя.


« Назад