за Христос

Библейски Речник / Нехущан

Едно име, което било дадено от Езекия, Юдовия цар на медната змия, издигната от Мойсей в пустинята - Числа 21:8, и която до тогава израилтяните пазели. Суеверните люде, след като направили от тази змия един кумир, Езекия накарал да я счупят, и презрително я нарекъл Нехущан, (парче мед) - 4Царе 18:4.


« Назад