за Христос

Библейски Речник / Нефталим

Шестият син на Яков от Вала, Рахилината слугиня - Битие 30:8. Знаем малко подробности за живота му. Той е имал четирима синове - Битие 46:24. Патриарх Яков, когато благословил синовете си, произнесъл върху Нефталим следното благословение: "Нефталим е елен пуснат, който говори угодни думи". За тълкуванието на този израз виж Елен.

Нефталимовото племе, е обитавало в една богата и плодородна част на Северна Палестина, която е имала Асир на запад, горен Йордан и част от Тивериадското езеро на изток. Някои разклонения от Ливанските планини, съставляват "Нефталимовите планини" - Исус Навиев 19:32-39 Исус Навиев 20:7. Нефталимците, доставили едно голямо число военни, при коронясването на цар Давид - 1Летописи 12:34, и името им почетно е споменато в боевете на Съдиите - Съдии 1:33 Съдии 5:18 Съдии 6:35 Съдии 7:23. Земята на нефталимците, веднъж била пленена от сирийците - 3Царе 15:20, и нефталимците са били между първите пленници на Асирия - 4Царе 15:29; Исая 9:1. Нашият Спасител, прекарал много време в южната част на тази страна - Матей 4:13-15.« Назад