за Христос

Библейски Речник / Нееман

I. Внук на Вениамин, Якововият син, глава на едно коляно от Вениаминовото племе - Числа 26:40.

II. Отличния военачалник на Венадад Сирийския цар, по времето на Йорам Израилския цар. Той се разболял от проказа, но се излекувал чрез едно чудо, като се окъпал седем пъти в Йордан, според както му заръча пророк Елисей - 4Царе 5гл.; Лука 4:27.« Назад