за Христос

Библейски Речник / Амрам

Баща на Аарон, Мариам и Мойсей. Умира в Египет на 137години - Изход 6:18,20.


« Назад