за Христос

Библейски Речник / Небесно царство

Виж Царство небесно.


« Назад