за Христос

Библейски Речник / Неапол

Сега се нарича Кавала - Деяния 16:11, приморски град в Македония, близо до пределът на Тракия, където Павел дошъл от остров Самотрак. От Неапол той отишъл във Филипи. Виж Сихем II.


« Назад