за Христос

Библейски Речник / Натан

I. Един пророк - Захария 12:12, приятел и съветник на Давид. Той одобрил намерението на царя, да съгради храм на Господа, но после по Божие повеление, отложил съграждането му за Соломон - 2Царе 7:1-17. С една остра, но уместна притча, той изобличил Давид, за престъплението му в делото на Урия и Витсавее - 2Царе 12гл.; Псалми 51; и неговата дързост и верност, се одобрили, както се вижда от Давид, (виж Натан II), и трябва да останат достопаметни. Вероятно Соломон, бил възпитан под негова опека - 2Царе 12:25, и от него е бил подпомогнат, за да наследи мирно престола - 3Царе 1гл. Той е писал някои летописи, отдавна изгубени, и за Давид и за Соломон - 1Летописи 29:29; 2Летописи 9:29. Колко години е живял при Соломон, не е известно, но двама от синовете му, са били високи чиновници в царския двор - 3Царе 4:5.

II. Син на Давид от Витсавее - 1Летописи 3:5 1Летописи 14:4, праотец на Христос - Лука 3:31. Виж Родословие.« Назад