за Христос

Библейски Речник / Наследие

Законите за наследие на евреите, бяха твърде прости. Земя можеше да се заложи, но не можеше да се отчужди от притежателя си - Числа 36:6-9. Виж Юбилей. Единственото неотменимо право за притежание на земя, се придобиваше по наследие. Най-старият син, вземаше двоен дял. Жените не наследяваха земя, но ако някой мъж не оставеше синове, то дъщерите му го наследяваха - с едно условие, да се оженят за мъже от същото племе, от което бе произлязъл баща им. Ако някой нямаше деца, то земята му преминаваше на по-близките му роднини, според едно законопостановление в Числа 27:8-11. Според Мойсеевите закони, нямаше нужда да се правят завещания; те обаче се въведоха по-късно - Галатяни 3:15; Евреи 9:17. Децата, понякога приемаха дяловете от бащиното си имане, докато баща им беше още жив: така в притчата за блудният син, бащата раздели своя имот на двамата си синове - Лука 15:12.


« Назад