за Христос

Библейски Речник / Наказания

В старо време, наказанията са били различни за различните народи и в различните времена. Смъртното наказание, се установило съвършено още в първобитното състояние на човека; Каин се освободи от него чрез посредничеството на Бога - Битие 4:14,15. То бе отново узаконено след потопа - Битие 9:5,6, и в пустинята - Числа 35:9-34, и още от рано е било познато почти навсякъде.

Смъртното наказание при евреите, обикновено се състояло в убиване с камъни - Второзаконие 13:9,10 Второзаконие 17:5; Исус Навиев 17:25; Йоан 8:7, но по-късно, когато евреите дошли в съприкосновение с други народи, те се запознаха с обезглавяване - 4Царе 10:6-8; Матей 14:8-12; хвърляне от върховете на скали - 2Летописи 25:12; Лука 4:29; бесене - Исус Навиев 8:29; Естир 7:10; горене - Даниил 3гл.; сечене на късове - Даниил 2:5 Даниил 3:29; Евреи 11:27; биене - Евреи 11:36; хвърляне на зверове - Даниил 6гл.; 1Коринтяни 15:32; давене - Матей 18:6; и разпъване - Йоан 19:18.

По-слаби наказания били: удряне с бич - Левит 19:20; 2Коринтяни 11:24; отвръщане по вид за нанесена обида - Изход 21:23-25; Второзаконие 19:19; затваряне - 2Летописи 16:10; Матей 4:12; стягане в клада - Деяния 16:24; заточение - Откровение 1:9; мъчително изтезание - 2Летописи 18:26; Исая 50:6; Матей 18:30; Евреи 11:37.« Назад