за Христос

Библейски Речник / Назарянин

Име приложено на Христос - Матей 21:11; Деяния 2:22 Деяния 4:10. Предречено е било в пророчество - Псалми 22:7,8; Исая 53:2, че Месия ще бъде презрян и отхвърлен от човеците, и това приложено название, което се употребявало за укор, показва истинността на това пророчество - Матей 2:23; Деяния 24:5. Назарет е бил един малък град, в една занемарена част от Палестина. Виж Галилея и Назарет.


« Назад