за Христос

Библейски Речник / Амонци

Потомци на Амон или Вен-Ами, син на Лот. Те изтребили едно древно поколение от исполини наречени Замзумими и завзели земята им, която се намира на изток от Юдея - Второзаконие 2:19-21. Тяхната земя се простирала от Арнон до Явок, и от Йордан до Арабия. Техният столичен град бил Рава (по-късно наречен Филаделфия, който се намирал край потокът Явок. Още по времето на Мойсей те са изгонени от тази страна на изток от Аморейските предели - Числа 21:21-35 Числа 32:33. На Мойсей е забранено да ги нападне - Второзаконие 2:19. Те били големи идолопоклонници. За техния главен идол Мелхом или Молох се предполага, че е латинския Сатурн - 3Царе 11:5-7; 4Царе 23:13. Те притеснявали Израил по времето на Ефтай и са поразени от него с голямо кръвопролитие - Съдии 11гл.. Синовете на Амон след това през различни периоди от време безпокояли израилтяните, за което пророците ги заплашвали с осъждения от Бога - Еремия 49:1-6; Езекил 25:2-10. И най-накрая са покорени от Юда Макавей - 1Мак. 5:6-44.


« Назад