за Христос

Библейски Речник / Мъртвовъпрошател

Един, който се опитва да открие бъдещи събития, като разпитва за тях мъртвите - Второзаконие 18:10,11. За това престъпление са убивали с камъни - Левит 20:27. Виж Чародей. Не може да се каже, че такива мними съобщения с умрелите, са по-малко обидни за Бога сега, отколкото в Мойсеево време.


« Назад