за Христос

Библейски Речник / Музика

Старите евреи, са имали голям вкус за музиката, и с нея си служили в религиозните си служби, в общонародни и частни тържества, на сватби и угощения, и даже когато оплаквали мъртъвците. В Св. Писание имаме радостни, благодарствени, похвални и оплаквателни песни; както и плачевни песни, каквито са песента на Давид след смъртта на Саул, Йонатан, и на Авенир; и плачът на Еремия за разрушението на Ерусалим. В Св. Писание, имаме също и победни и приветствени песни, каквито са Мойсеевата песен, след прехода на Червено море, песента на Девора и Варак, и други. Евреите ходели в Ерусалим по три пъти в годината, и навсякъде, където минавали ги изпращали с радостни песни - Псалми 84 Псалми 122; Исая 30:29. Псалмите изобилстват с разнообразни боговдъхновени музикални песни, и са едно вечно съкровище за благочестивите.

Музиката, е може би най-старото от изящните изкуства. Ювал, който живял преди потопа, е бил "отец" на всички, които свирят с китара и със свирка - Битие 4:21 Битие 31:26,27. Лаван се оплаква, че зет му Яков си отишъл, без да му даде време да изпрати челядта му "с веселие и с песни, с тъпани и китари". Мойсей и Израилевите мъже, запели песен след като преминали през Червено море, а сестра му Мариам, пяла песента, тупала тъпан, и водила едно хоро от жени - Изход 15:20,21. Той заръчал да направят сребърни тръби, и да тръбят на тържествените жертвоприношения, и на религиозните увеселения. Давид, който бил много изкусен в музиката, утешавал смутеният дух на Саул, като свирил на китара - 1Царе 16:16,23; и когато той сам седнал на престола, като гледал, че левитите нямали предишното си занимание (тъй като скинията била установена вече постоянно в Ерусалим), определил голямо число от тях, да пеят и да свирят в храма - 1Летописи 25гл. Давид занесъл ковчега в Ерусалим, с тържество и с радостна музика - 1Летописи 13:8 1Летописи 15:16-28, и с музика Соломон бил прогласен за цар - 3Царе 1:39,40. Старо-Заветните пророци, също си помагали с музика в служението си - 1Царе 10:5; 4Царе 3:15.

Асаф, Еман и Едутун, са били началници на музиката на скинията при Давид, и на храма при Соломон. Асаф, е имал четирима синове, Едутун шест, а Еман четиринадесет. Тези двадесет и четири Левити, синове на тримата велики началници на Храмовата музика, са началствували над двадесет и четири музикални дружини, които са свирили в храма по ред. На велики тържества, те се събирали заедно, и се нареждали около олтара за всеизгаряне. Тъй като единственото им занимание, се е ограничавало в изучаването и практикуването на музиката, може да се предположи, че те добре са я владеели, било гласната или инструменталната - 2Летописи 29:25.

И царете са си имали музика. Асаф, е бил главен началник на Давидовата музика. В храма и в религиозните обреди, е имало и жени музикантки; те въобще са били Левитски дъщери. Така Ездра, изброява между онези, които той върнал от плена, двеста певци и певици - 2Царе 19:35; Ездра 2:65; Неемия 7:67.

Колкото за естеството на Еврейската музика, ние можем да си служим само с предположения. Тя може да е била едно еднозвучие от няколко гласа, от които всички са пели и свирили заедно, всеки според изкуството си и според силата си, без музикално съгласие, каквото отличава днешната музика. Ако съдим за Еврейската музика, по величието и възвишените мисли на тези Еврейски песни, които намираме в Св. Писание, трябва да я признаем за изящна. Предполага се, че музикантите на храма, понякога са я разделяли на две или повече дружини, които пели винаги по една част от Псалома, а всички заедно други части. Виж Псалми 24 Псалми 136 Псалми 148 Псалми 150.

Едно голямо число музикални инструменти, са поменати в Св. Писание, но не е било възможно до сега, да се удостовери техните имена на кои от днешните музикални инструменти съответствуват. Чрез едно сравнение, обаче, на музикалните инструменти, които вероятно евреите са имали общо с гърците, римляните и египтяните, се придобива някаква представа. Така музикалните инструменти, са били от три вида:


I. Струнни музикални инструменти:
1. (Евр. кинор), Китара - Битие 4:21.
2. (Евр. невел), Псалтир - 1Царе 10:5.
3. (Халд. псантер), Псалтир - Даниил 3:7.
4. (Евр. асор), "Десетострунен инструмент" - Псалми 92:3.
5. Гитит. Среща се в заглавията на Псалми 8 Псалми 81 Псалми 84 и др. От името, някои заключават, че Давид донесъл този инструмент от Гет.
6. "Струни" - Псалми 150:4. Вероятно различни струнни инструменти.
7. (Халд. сабока), Самвика - Даниил 3:5,7,10,15. Един вид китара.
8. Махалат. Среща се в заглавията на Псалми 53 и 88. Предполага се, че този инструмент, е бил един вид китара.

II. Духови музикални инструменти:
9. (Евр. керен), Рог - Исус Навиев 6:5.
10. (Евр. шофар), Тръба, (права или крива) - Числа 10:10.
11. (Евр. хацоцьра), права тръба - Псалми 98:6.
12. (Евр. йовел или керен йовел), Възклицателна тръба - Исус Навиев 6:4.
13. (Евр. халил), свирка - 1Царе 10:5.
14. (Халд. машрокита), свирка, (вероятно, двойна) - Даниил 3:5.
15. (Евр. угав), свирка, (вероятно, многократна) - Битие 4:21.
16. (Халд. сумпоня), гайда - Даниил 3:5.


III. Музикални инструменти, издаващи звук с дрънкане или удряне:
17. (Евр. тоф), Тъпан - Битие 31:27.
18. (Евр. фаамоним), Звънци - Изход 28:33.
19. (Евр. целцьлим), Кимвали - Псалми 150:5. Наръчни или напръстни дрънкалки.
20. (Евр. шалишим), Кимвали - 1Царе 18:6. Понеже шалаш значи трикратен, може би този инструмент, е имал триъгълен вид, както на изображението под 20.
21. (Евр. мьнааним), Цитри - 2Царе 6:5.« Назад