за Христос

Библейски Речник / Мрежи

Мрежите често се споменават в Св. Писание - Притчи 1:17; Еклесиаст 7:26; Исая 19:8,9; Ав. 1:15,16, особено във връзка с първите ученици на Христос - Матей 4:18 Матей 13:47-50; Лука 5:1-10. Преди изобретението на огнестрелните оръжия, мрежите били употребявани от ловците по време на лов, а вероятно и от разбойниците - Йов 19:6; Псалми 140:5; Михей 7:2. Древните римляни, са имали гладиаторски игри, в които единия противник, се въоръжавал с меч и щит, а другият с меч и мрежа, и с тая последната, се е опитвал да спъне и повали противника си, и тогава да го промуши с меча си.


« Назад