за Христос

Библейски Речник / Мор

Тази дума се употребява в Писанията, не само за чумата, но и за всяка голяма болест или смъртност - Изход 9:15; 3Царе 8:37. Виж Язва.


« Назад