за Христос

Библейски Речник / Молец

Това известно насекомо, което поврежда вълнени платове, е споменато на много места в Св. Писание - Йов 4:19 Йов 13:28 Йов 27:18; Исая 50:9; Осия 5:12; Матей 6:19,20. Виж Дрехи.


« Назад