за Христос

Библейски Речник / Мойсеевия закон

Виж Закон.


« Назад