за Христос

Библейски Речник / Мнаса

Тегло и количество пари, която в Стария Завет - 3Царе 10:17; Ездра 2:69; Неемия 7:71, стои вместо 100 сикли, а в Новия Завет е равна на сто динари.


« Назад