за Христос

Библейски Речник / Мляко

Млякото често се споменава в Св. Писание, като преобраз на чиста, проста, и здрава истина - 1Петрово 2:2; Евреи 5:12,13, а мляко и мед символизират плодородие и изобилие - Битие 49:12; Числа 16:13; Исус Навиев 5:6. Евреите и съседите им, употребявали не само краве мляко, но и мляко от камили, овце и кози - Битие 32:15; Второзаконие 32:14; Притчи 27:37.


« Назад