за Христос

Библейски Речник / Мишна

Виж Предание.


« Назад