за Христос

Библейски Речник / Аминадав

I. Син на Арам от племето на Юда, баща му се казвал Наасон. Той е един от прадедите на Христос. Дъщеря му Елисавета е жена на Арон - Изход 6:23; Рут 4:20; Матей 1:4. "Колесниците на Аминадав" - Песен на песните 6:12, били много леки и бързи. Те се именуват по името на някой колесничар по онова време.

II. Син на Каат - 1Летописи 6:22.« Назад