за Христос

Библейски Речник / Михей

I. Ефремец във времето на Съдиите, живял скоро след Исус Навин, който откраднал 1100 сикли сребро от майка си, но ги върнал, и с нейното съгласие ги употребил за издигането на едно светилище, с един образ на него за служението на Йеова, и с един левит за служител на образа. Провидението, обаче, не одобрило тази идолопоклонническа служба, и една войска данци откраднала свещеника с всичките му служебни вещи - Съдии 17 Съдии 18гл.

II. Един верен и безстрашен пророк, с когото цар Ахаав по желанието на Йосафат, се посъветвал за изхода на похода им срещу сирийците. Него го затворили, докато траел похода, който завършил както той предрекъл - 3Царе 22:8-38. Ахаавовото поведение в тази работа, показва заслепителното влияние на греховете против светлината.

III. Моресетецът, или от Моресет, село в околността на Елевтеропол, на запад в Юда. Шестият по ред от Малките пророци. Той е пророкувал при Юдовите царе Йотам, Ахаз, и Езекия, около петдесет години, ако смятаме от около началото на Йотамовото царуване, до последната година на Езекия, (750-698г. преди Р.Х.). Той е бил съвременник на Исаия, и има някои изрази общи с него. Сравни Исая 2:2 с Михей 4:1, и Исая 41:15 с Михей 4:13. Неговата неустрашима верност, послужила като щит на пророк Еремия, едно столетие по-късно - Еремия 26:18,19; Михей 3:12. Той е писал с възвишен и буен стил. Пророчествата му се занимават с греховете и съдбите на Израил и Юда, с разрушението на Самария и Ерусалим, с връщането на евреите от плена, и наказанието на техните неприятели. Той прогласява идването на Месия, "Чийто произход е от начало, от вечността", като основание на всяка надежда за славното и блажено бъдеше, което той описва, и предрича, и посочва за место-рождението му Витлеем - Михей 5:2,3. Така са разбирали пророчествата му и евреите - Матей 2:6; Йоан 7:41,42.

IV. Един млад княз в двора на Йоаким, който съобщил на царевите съветници тържествените слова на Еремия - Еремия 36:11-13.« Назад