за Христос

Библейски Речник / Михаия

Юдов княз, който съдействува на Йосафат, в поучението и преобразованието на людете в Юдовите градове - 2Летописи 17:7-9.


« Назад