за Христос

Библейски Речник / Митридат

I. Съкровищникът на Кир - Ездра 1:8.

II. Персийски чиновник, служещ в Самария - Ездра 4:7.« Назад