за Христос

Библейски Речник / Миро

Мирото много се употребяваше от старите евреи, не само за лек, но и за красота - Рут 3:3; Псалми 104:15; Песен на песните 1:3; Матей 6:17; Лука 7:46. Мирото, обикновено се приготвяше от маслинено масло. Свещеното миро, се описва в Изход 30:22-33. Мирата на богатите, се правеха от много скъпи съставки, и тяхното благоухание много се славеше - Исая 39:2; Амос 6:6; Матей 26:7-9; Йоан 12:5. Виж Помазание.


« Назад