за Христос

Библейски Речник / Мирика

Дивата мирика, е едно ниско дръвче, което расте в пустите и песъчливи места, и в Св. Писание се съпоставя с някое високо дърво, което расте край вода - Еремия 17:5-8 Еремия 48:6.


« Назад