за Христос

Библейски Речник / Аметист

Скъпоценен камък със син цвят на теменуга. Той е единствен по рода си в цветовете и по формата си - облаковиден, изпъстрен с криви черти. Най-хубавите аметисти се намират в Цейлон, Индия, Сибир и Саксония. Той е много скъп - Изход 28:19; Откровение 21:20.


« Назад