за Христос

Библейски Речник / Мило

I. Едно селище в Ерусалим, споменато в историята на Давид и Соломон - 2Царе 5:9; 4Царе 12:20; 1Летописи 11:8; 2Летописи 32:5.

II. Името на един дом или крепост в Сихем; в последния случай "дом Милов", ще значи гарнизона на крепостта - Съдии 9:6.

III. Сапун. Виж Сапун« Назад