за Христос

Библейски Речник / Миене

Различни обредни умивания е предписвал Мойсеевия закон, и на свещениците - Изход 30:19-21, и на другите - Левит 12 Левит 15гл.; Евреи 9:10. Те са обозначавали духовното очищение, чрез кръвта на нашия Спасител Исус Христос - Тит 3:5, и онази святост, без която, никой не би се удостоил да види Бога. Освен тези, евреите имали и други, установени от преданието умивания - Марк 7:2-4; и са го считали за липса на благочестие, да се пренебрегват тези умивания, както Христос често ги е пренебрегвал - Лука 11:38. Миенето на ръцете, преди и след ядене, което миене се изисква от обичаят им, да се яде с пръсти, още продължава в Сирия. Слугата поливаше на господаря си, и държеше ленът под него - 4Царе 3:11; Псалми 60:8. Виж Нога и Сандали. "Да се умият ръцете", се е считало за тържествено обявление на невинност - Второзаконие 21:6; Матей 27:24, и е дало начало на пословицата: "Умих си ръцете от това".


« Назад