за Христос

Библейски Речник / Мигдол

I. Едно място в Египет, не далеч от Червено море. Евреите като излезли от Египет, разположили стан между него и морето - Изход 14:2; Числа 33:7.

II. Един укрепен град на североизточния предел на Египет, към Палестина - Еремия 44:1 Еремия 46:14; Езекил 29:10 Езекил 30:6. Виж Сиина.« Назад